About

Gå til dansk oversættelseEnglish

Fra bogens intro side:

På rejse med Hr. P og Gekke er fortællingen om en solorejse langs en del af Europa’s kyster. Den startede i Danmark i oktober 2014 og var planlagt til at vare et år. Den handler om de smukke steder den lange kystlinje byder på, om mødet med de kulturer og de mange mennesker jeg traf undervejs. Om at forlade det trygge liv med job, bolig, familie og venner for at tage på eventyr i en relativ sen alder. Den handler også om kærlighed og tro, om at følge sin intuition og lytte til den indre stemme, som man kan komme til at fortrænge i en travl hverdag. Hvordan små og tilsyneladende ubetydelige hændelser, kan vise sig at føre til store begivenheder, når man mindst venter det.

Jeg har skrevet den til dig som har tid og lyst til at læse den. Ikke fordi jeg vil forsøge at påvirke dig til at gøre det samme, eller på anden måde fortælle dig, hvordan du bør leve dit liv. Men fordi jeg gerne vil dele mine oplevelser og de tanker de har afstedkommet. Med dig og resten af den verden, som har givet så meget til mig. Jeg har skrevet den fordi jeg håber den vil glæde læseren og eventuelt også inspirere andre med rejselyst. For at fortælle og vise at det ikke er så farligt at slippe de trygge rammer og bevæge sig ud i det ukendte.

ISBN PDF: 978-80-270-0050-0
ISBN ePub: 978-80-270-0051-7
Udgivet: Juni 2016

Forfatter: Thomas D. Hansen
Facebook profil: facebook.com/Spinozaii
Bogens Facebookside: facebook.com/paarejsemedhrpoggekke/


english

From the book’s intro page:

Traveling with Mr. P and Gekke is the story of a solo travel along a part of Europe’s coasts. It started in Denmark in October 2014 and was scheduled to last a year. It’s about the beautiful places the long coastline offers and the meeting with the new cultures and people I met along the way. About leaving the comfortable life with job, appartement, family and friends and go for adventures in a relatively late age. It is also about love and faith and following the intuition, listening to the inner voice, that one can  displace in a busy day. How small and seemingly insignificant events might lead to major experiences, when you least expect it.

I have written the book to you who have the time and desire to read it. Not because I will try to influence you to do the same, or tell you how you should live your life. But because I want to share my experiences and thoughts they have provoked. With you and the rest of the world that has given so much to me. I wrote it because I hope it will delight the reader and possibly inspire others with wanderlust. To tell and show that it is not so dangerous to let go of the comfort zone and move into the unknown.

Author: Thomas D. Hansen
Facebook Profile: facebook.com/Spinozaii
The book’s Facebook Page: facebook.com/paarejsemedhrpoggekke/
(for now only in Danish)