Smukke kyster – Beautiful coasts

danish  – English version

Mange har efterhånden spurgt mig hvilken af de mange kyster jeg besøgte på min rejse var den smukkeste. Det er ganske enkelt umuligt at svare på, så i denne post har jeg udvalgt fire af dem som helt sikkert er et besøg værd. Fordi de på hver sin måde er helt unikke. Mange vil nok være uenige i mine præmisser for at udvælge dem, men for mig handler det ikke så meget om kyster som er egnede til badning og solskoldning, lange turistfyldte sandstrande er der masser af og de har sikkert deres kvaliteter. Jeg har udvalgt dem på grund af deres særegne og smukke natur og fordi de hver for sig har beriget mig med oplevelser ud over det sædvanlige. Dermed ikke sagt at de ikke er egnede til badning. Her kommer de fire kyster i den rækkefølge jeg besøgte dem:

Playa de Las Catedrales

Playa de Las Catedrales

Playa de Las Catedrales ligger på den spanske nordkyst ca. 12 km. fra byen Ribadeo og ca. 130 km. øst for A Coruna. Kyststrækningen med de store klippeformationer skifter fuldstændig karakter i løbet af et døgn på grund af den store forskel mellem høj og lavvande. Så det kan enten anbefales at besøge stedet af 2 gange eller endnu bedre, ankomme et stykke tid før højvandet tager til, gå en lang tur på stranden mellem klipperne og evt. tage en dukkert inden det for alvor starter. Og derefter bruge nogle timer på skrænterne og se hvordan højvandet gradvis opsluger klipperne og hærger mod bredden.

Mens der er lavvande kan man gå mellem de ca. 30 meter høje klippeformationer som vitterligt er så store  som katedraler, deraf navnet. Men man skal være lidt påpasselig med at komme i nærheden af en af trapperne inden højvandet tager fart. Det stiger meget hurtigt og pludseligt på grund af den brede og næsten vandrette strand. Under højvandet kan man gå nogle smukke ture rundt langs klipperne og sidde og nyde udsigten på den lille restaurant som ligger på toppen tæt ved parkeringspladsen. Jeg var der i oktober måned og der var kun et begrænset antal besøgende samt lidt for koldt til en svømmetur. Ud fra parkeringspladsens størrelse vil jeg antage at der kan være mange mennesker om sommeren, men det gælder vel de fleste smukke steder, at man må dele dem med andre mennesker. I Ribadeo er der en del overnatningssteder til rimelige priser og skal man ud at gå den nordlige Camino er det et rigtig godt sted at planlægge en hviledag eller to.

Playa de Las Catedrales   Playa de Las Catedrales

Playa de Las Catedrales på: Hjemmeside –  Google MapsTripadvisor


Klippestrandene ved Lagos

Lagos

Lagos ligger i Algarve i det sydlige Portugal, ca. 30 kilometer øst for det sydvestligste punkt Sagres og 60 km. fra lufthavnen i Faro. Jeg var der første gang  3 uger i 1992 og igen på rejsen i december 2014 og der må siges at være sket store forandringer på de 22 år der er gået. Især hvad angår mængden af hoteller og turister. I 1992 var Lagos et af de steder hvor mange rejsende med rygsæk mødtes, på Interrail eller blaf som jeg selv. Men det er stadig et dejligt sted, især udenfor højsæsonen, hvor der endnu er rimelig varmt og til at være i byen og på strandene for charterturister.

I den østlige side af byen ligger de fleste store hoteller og det er da også her de lange og brede sandstande befinder sig. Men skal man opleve byens smukke strande skal man følge dens lange palmepromenade langs havneindløbet over til den vestlige side og følge de små stier som går derfra langs havet mod vest. Det er ikke muligt at følge havet, man må bevæge sig af små stier oppe på klippeskrænten og derfra gå ned til de 5 små strande som ligger langs den 4-5 km. lange kystlinje mellem byen og den store sandstrand mod øst. Det kræver lidt vandring, men det er en fantastisk smuk tur med klippeformationer i vandet og et farvestrålende landskab.

De små strande hedder fra øst mod vest; Praia da Batata, Praia do Pinhao, Praia Dona Ana, Camilo Beach og Praia dos Pinheiros. De har hver deres charme så det kan anbefales at gå en tur via stier eller trapper ned til dem alle og desuden fortsætte helt ud til fyrtårnet. Herfra kan man følge en landevej tilbage til Lagos, eller gå turen langs havet igen. Alternativt kan man gå ned af trapperne ved fyret til en lille og meget smuk grotte mellem klipperne, hvorfra man kan betale sig til en sejltur i speedbåd tilbage til havnen. Sidst men ikke mindst, der er skilte med advarsler om nedstyrtning på hele ruten og dem skal man tage alvorligt. Klippesider og stier bliver løbende ødelagt af erodering, så landskabet ændrer sig og nye stier bliver dannet deroppe. Gå kun ud til kanten hvor der er sikkert og pas på de kanter hvor der ligger småsten man kan skride i….

 Lagos   Lagos

Lagos på: HjemmesideGoogle MapsTripadvisor


λιχαδα/Lihada – Evia

Evia

Jeg har ikke fundet noget officielt oversat navn for dette lille og unikke område, men Google translate oversætter det græske ord til Lihada. Under et ophold på et hotel i nærheden af Chalcis midt på Evia, anbefalede receptionisten mig at besøge stedet når jeg senere skulle videre nordpå. Det vil jeg aldrig fortryde at jeg gjorde, selv om det kostede lidt skrammer på bilen at køre helt derud. Den lille tange og udsigtspunkt ligger yderst på en lille halvø som udgør det nordvestligste Evia. Køreturen derud langs bugten er i sig selv udsædvanlig smuk, men udsigten fra den få meter brede tange er helt exceptionel og et unikt spot i Europa.

Evia, som i sig selv er en ø med broforbindelse, strækker sig nogle hundrede kilometer op langs det græske fastland og tangen jeg besøgte ligger yderst mod vest, oppe i en større bugt kaldet Maliakos Kolpos. Så selv om der er hav hele vejen rundt om tangen og halvøen har man udsigt til bjergene hele vejen rundt i horisonten. Som en prik over I’et ligger der en håndfuld små øer lige ud for tangen. Klik evt.  linket til Google maps under videoen jeg har lagt herunder. Jeg tog nogle alm. billeder derude, men var nødt til at tage en video med min telefon for at få hele scenariet med. Beklager at kvaliteten ikke er så god, men den viser langt bedre det fascinerende landskab end en række still billeder.

λιχαδα på: Hjemmeside (området) – Google Maps


 Boka Kotorska – Tivat

Tivat

Boko Kotorska (Kotorbugten) er navnet på en fjord i det nordlige Montenegro, eller rettere to fjorde, en ydre som har munding ud til Adriaterhavet og en indre som har en smal passage til den ydre. Byen Tivat ligger på den ydre fjords bred, men det er kysten rundt om den indre fjord jeg syntes fortjener den sidste omtale her. Der er uden tvivl 1000 vis af smukke spots op langs Adriaterhavet i Albanien, Montenegro og Kroatien, men når jeg skal forsøge at finde et helt unikt område bliver det denne indre fjord i Montenegro. Nu er det naturligvis individuelt hvad man finder smukt og behageligt, men for mig var besøget ved denne fjord som at komme til en lille oase i en ørken hvor sandkornene symboliserer et hav af mennesker. Jo der er virkeligt smukt op langs Adriaterhavet, men for mig spoleres det lidt af det kaotiske mylder af turister som optager kysterne allevegne.

Denne indre fjord ligger et stykke fra by og hoteller, der er nogle få mindre landsbyer med små pensionater rundt langs den og man kan køre af smalle veje hele vejen rundt. Da jeg skulle videre tog jeg dog den lille færge som sejler over mundingen mellem ydre og indre fjord, en kort men smuk sejltur. Området flankeres af bjerge hele vejen rundt om fjorden hvilket er med til give indtryk af fred og idyl. Især en tur jeg gik en sen aften var bemærkelsesværdig da der var fuldmåne som fik bjergenes skygger til at strække sig langt ud i fjorden. Desværre fik jeg ikke nogle ordentlige billeder af det da mit kamera ikke kunne finde ud af de sære lys, men her er et par andre jeg tog om dagen.

Tivat   Tivat

Tivat på: HjemmesideGoogle MapsTripadvisor


english  Dansk version

People have asked me which of the coastlines I visited on my travel was the most beautiful one. It is  impossible to give an simple answer, so in this blog post I have selected four of them which are definitely worth a visit. They are all unique in their own beautiful way. I guess that a lot of people won’t agree with my terms of selection, but for me it’s not a matter of finding coasts which are suitable for bathing and getting sunburn, long tourist-filled beaches are everywhere though they probably have their qualities aswell. I selected these places because of their unique and beautiful nature and because each of them has enriched me with experiences beyond the ordinary. This doesn’t mean they are not suitable for bathing though. Here are the four coasts in the order I visited them:

Playa de Las Catedrales

Playa de Las Catedrales

Playa de Las Catedrales is located on the Spanish north coast about 12 km. from the town Ribadeo and about 130 km. east of A Coruna. The coastline with large rock formations change completely it’s character during the day, due to the huge difference between high and low tide. So it is recommended  to visit the place two times, once during high tide and once during low tide. Or even better, arrive some hours before the high tide takes place and go for a long walk between the rocks  before it really starts. And then spend a few hours on the slopes and see how high tide gradually engulfs the rocks and rage against the banks.

At low tide you can walk between the  30 meter high rock formations that truly are as big as cathedrals, hence the name. But be sure to reach one of the stairs before the high tide takes place. It increases very fast and suddenly due to the wide and almost horizontal beach. During high tide, you can walk some beautiful trips around the rocks and enjoy the view at the small restaurant located on the top, near the parking lot. I was there in October, and there were only a limited number of visitors but also too cold for a swim. With the parking space size in mind I assume that there will be lots of people in the summer, but I guess that’s an unavoidable condition with these beautiful places,  you have to share them with many other people. In Ribadeo you will find accommodations at reasonable prices, and if you are walking the northern Camino it is a great place for planning a resting day or two.

Playa de Las Catedrales   Playa de Las Catedrales

Playa de Las Catedrales at: Homepage –  Google MapsTripadvisor


The rocky beaches near Lagos

Lagos

Lagos is located in the Algarve in southern Portugal, about 30 km. east of Sagres and 60 km. from Faro airport. I was there in 1992 for 3 weeks and again on my travel around Europe in December 2014. There have been major changes in the 22 years that have passed, especially according to the amount of hotels and tourists. In 1992 Lagos was one of the places in Europe where many backpacking travelers  met, on InterRail or hitchiking like myself. But it is still a lovely place, especially outside high season, when it is still reasonably hot and  the town and the beaches have less tourists.

In the eastern part of the town most of the big hotels are located, and also the long and wide sandy beaches. To experience the beautiful beaches you have to walk or drive along the long palm promenade to the west side of town and then follow the small paths  from there, following the sea to the west. It’s not possible to walk between the beaches though, you have to walk up the cliff, follow the edge and via stairs or small paths down to each of the small beaches. It’s a 4-5 km. long coastline between the city and the large sandy beach to the east. It requires a bit of walking, but it is a stunningly beautiful trip with rock formations everywhere in the sea and a colorful landscape.

The small beaches from east to west; Praia da Batata, Praia do Pinhao, Praia Dona Ana, Camilo Beach and Praia dos Pinheiros. They each have their own charm and beauy,  you should go for a walk through paths or stairs down to them all and continue all the way to the lighthouse. From there you can follow a road back to Lagos, or walk back along the sea again. Alternatively, you can walk down the stairs next to the lighthouse to a small and very beautiful cave between the rocks. From here you can pay for transport with a small speed boat back to harbor. Last but not least, there are signs with warnings on the entire route, they should taken seriously. The edges and paths are constantly being destroyed by erosion, so the landscape changes and new paths are formed. Walk only to the edge where it is safe and watch out for the edges where there are pebbles to slide ….

 Lagos   Lagos

Lagos on: HomepageGoogle MapsTripadvisor


λιχαδα/Lihada – Evia

Evia

I haven’t been able to find any officially translated name for this small and unique area, but Google  translates the Greek name to “Lihada”. During a stay at a hotel near Chalcis close to the center of Evia, the receptionist recommended me to visit the place, when I continued north. I will never regret that I did, even though it caused some scratches on my car to get there. The tiny vantage point is the tip of a small peninsula which forms the northwestern Evia. The route along the bay itself is exceptionally beautiful, but the view from the tiny isthmus is a truly exceptional and unique spot in Europe.

Evia is an island itself with a bridge, stretching several hundred kilometers along the Greek mainland and the seaweed I visited is located furthest to the west, up into a larger bay called Maliakos Gulf. So although there’s water all around the isthmus and the peninsula, it have a view of mountains on the mainland, all around the horizon. As finishing touch, there is a handful of small islands just off the isthmus. Click the link to Google maps under the video to see the location. I took some photoes out there, but had to take a video with my phone to capture the whole scenario. The quality isn’t that good, but it pictures the fascinating landscape better than a series of still images.

λιχαδα on: Homepage (the area) – Google Maps


 Boka Kotorska – Tivat

Tivat

Boko Kotorska (Bay of Kotor) is the name of a fjord in northern Montenegro, or actually it is two fjords, a fjord which has the mouth to the Adriatic Sea and an interior fjord which has a narrow passage to the outside fjord. It’s the coast around the inner fjord I think deserves the final description in this post. There is 1000’s of  beautiful spots along the Adriatic coastline, in Albania, Montenegro and Croatia, but when I chose to select a single unique area, the inner fjord in Montenegro became the winner. Of course it’s individually what you find beautiful and comfortable, but for me the visit at the fjord felt like entering a small oasis in a desert, where the sand symbolizes a huge crowd of people. Yes, there is truly beautiful along the Adriatic sea, but for me it was a bit spoiled by the chaotic mass of tourists occupying the coasts everywhere.

Around the inner fjord with it’s distance from the city and hotels, there are a few small villages with small guest-houses.  You can drive around the fjord on narrow roads. However, when I was there I took the small ferry sailing across the estuary between the outer and inner fjord, a short but scenic cruise. The area is flanked by mountains all around the fjord which gives you an impression of peace and tranquillity. Especially a trip I walked a late evening was remarkable, as there was a full moon that made the mountain shadows stretch far into the fjord. Unfortunately I didn’t get some decent photos this evening,  my camera couldn’t handle the beautiful but alto strange light. Here two other photos I took the next day.

Tivat   Tivat

Tivat on: HomepageGoogle MapsTripadvisor