danishEnglish

Mange tak for din donation som er modtaget via PayPal!
Har du læst bogen håber jeg du har nydt den, tak for at du tog dig tid til det.

Har du doneret fordi du bruger et eller flere af mine billeder, vil jeg meget gerne se dit arbejde med dem hvis du har lyst og mulighed for det. Under alle omstændigheder, tak for din ærlighed!

Spørgsmål eller link kan sendes til min mail.


english

Thank you for your donation which is received via PayPal!
If you have read the book, I hope you enjoyed it. Thank you for taking your time to read it.

If you donated because you use one or more of my pictures, I’d love to see your work with them if you wish and have the opportunity. In any case, thank you for your honesty!

Questions or link can be sent to my Email.